שאלון לאיתור מידע כללי אודות הזדמנות

פרטי איש קשר

אודות - על החברה

(ערכים, מה חשוב, סוג הארגון-משנה יציב, מכנה משותף של העובדים בארגון)

(לדוגמא: תחת המנכ"ל כמה סמנכ"לים יש וכו' ומי עושה מה)

על התפקיד

על המנהל